Gabinet Psychiatryczny
ul. Kazimierza Wielkiego 6A (I piętro)
budynek Centrum Rodziny (Szkoła Rodzenia)
65-047 Zielona Góra
tel. 739 065 444

LEKARZ PSYCHIATRA

Renata Błaszczyk

Gabinet prywatny

Gabinet Psychiatryczny

Prowadzę diagnostykę, farmakoterapię i rozmowy terapeutyczne.

Zajmuję się leczeniem takich zaburzeń jak:

Ukończyłam Akademię Medyczną we Wrocławiu w 1996 r. Przez kilka lat pracowałam w Szpitalu Psychiatrycznym w Ciborzu (w tym przez rok na O. Psychogeriatrii), a potem w Poradniach Zdrowia Psychicznego i poradniach uzależnień na terenie Zielonej Góry.

Obszarem moich zainteresowań jest psychoterapia: ukończyłam 3-letni Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, roczny Kurs Psychoterapii Systemowej WTTS w Poznaniu oraz roczny kurs Chrześcijańskiej Terapii Integralnej w Szczecinie.

W uzupełnieniu leczenia farmakologicznego, z racji wykształcenia psychoterapeutycznego, poszerzam perspektywę rozumienia pacjenta o aspekt problematyki emocjonalnej - prowadząc rozmowy terapeutyczne i stosując podstawowe techniki psychoterapeutyczne. Chętnym osobom, których cierpienie dotyczy pogranicza sfery emocjonalnej i duchowej, oferuję rozumienie i wsparcie.

Współpracuję z gronem zielonogórskich psychoterapeutów prowadząc leczenie farmakologiczne osób w procesie psychoterapii, z uwzględnieniem faz procesu psychoterapeutycznego.

© 2016 | Prywatna praktyka lekarska
Lekarz psychiatra Renata Błaszczyk

ul. Kazimierza Wielkiego 6A, 65-047 Zielona Góra
tel. 739 065 444